Foto: Melker Dahlstran/Riksdagsförvaltningen

Kontakt

Riksdagsmotioner.nu har skapats genom ett samarbete mellan Göteborgs infrastruktur för digital humaniora (tidigare Centrum för digital humaniora) och Centrum för e-science vid Chalmers tekniska högskola. Följande personer var inblandade i utvecklingen av resursen:
Trausti Dagsson, designer och webbutvecklare, etnolog, Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet.
Oscar Ivarsson, systemarkitekt och systemutvecklare, forskningsingenjör, Chalmers tekniska högskola
Sverker Lundin, projektkoordinator, forskningskoordinator, Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet.
Måns Billing, praktikant, masterstudent i idéhistoria vid Lunds universitet. Under våren 2016 var hans praktik förlagd till Centrum för digital humaniora och han har bland annat arbetat med texterna till riksdagsmotioner.nu.
Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora

Kontakt
Göteborgs infrastruktur för digital humaniora
Göteborgs universitet
https://www.gu.se/digital-humaniora

gridh@gu.se